Informacions del PAS abans de Nadal

CONSELL DE GOVERN

El passat 15 de desembre es va celebrar el primer Consell de Govern amb el nou equip rectoral.

La Marta de Blas és la nova Secretària General. Encara no se sap qui ocuparà el càrrec de gerent. El Xavier Massó serà gerent en funcions a partir de l’1 de gener.

Calendari laboral 2018. Es va aprovar el tancament dels dies de gener de 2018, juntament amb la pròrroga del pressupost del 2017. Sobre el tancament de la resta de dies del 2018, el rector va afirmar que al febrer se celebrarà un Consell de Govern on es portarà a aprovació el nou pressupost. També va dir que la seva intenció és complir els acords signats.

Es van aprovar les modificacions de l’RLT que podem trobar aquí:
https://wp.me/a8tDSi-jI

JUNTA PAS-FUNCIONARI

El passat mes d’octubre es van celebrar eleccions sindicals per escollir els 21 representants del PAS-F pels pròxims 4 anys. 13 delegats de la nova junta són de CCOO. El càrrec de president i de secretari l’ocuparan l’Alícia Fernández i el Manel Mendoza, respectivament. Ambdós delegats de CCOO.

En ser les votacions electròniques, totes les trameses que hem fet durant la campanya han estat per correu electrònic. No hem fet cap despesa a càrrec del pressupost que la UPC posa a disposició dels diferents candidats.

GRATIFICACIÓ QUAN EL TREBALLADOR/A ES JUBILA

L’article 53.2 del conveni col·lectiu del PAS-L estableix que “En produir-se la jubilació, el treballador que tingués acreditada a la universitat una antiguitat mínima de deu anys, tindrà dret a percebre l’import íntegre de tres mensualitats i una mensualitat més per cada cinc anys o fracció que excedeixi els deu de referència.”

Quan la Generalitat de Catalunya va aprovar les retallades del 2012, les universitats van deixar de pagar aquest import. Fa uns mesos els tribunals van resoldre que les retallades del 2012 no afectaven aquest article del conveni. Des d’aleshores el PAS-laboral està cobrant aquesta gratificació.

I el PAS-F?: les universitats no l’estan abonant al PAS-F. S’ha de reclamar judicialment. Si ets PAS-F i et jubiles el 2018, o coneixes algú que s’ha jubilat en els últims 4 anys i el vol reclamar, envia’ns un correu electrònic a: secciosindical.ccoo@upc.edu

Share