El preacord de roba de treball del PASL a referèndum !!!

El 30 de març el comitè i la gerència vam arribar a un important preacord sobre roba de treball.

A proposta de CCOO, el pròxim 29 de juny, aquest preacord serà sotmès a referèndum telemàtic entre tot el PASL.

Per aquest motiu, volem compartir amb tu algunes consideracions:

 • Aquest preacord, si és ratificat pel PASL, deixarà enrere definitivament l’acord de 1993 que ja estava força desactualitzat i, a més, el millorarà substancialment en diversos aspectes;
 • La principal novetat, com ja us vam avançar, és que transforma la roba de treball en un complement retributiu anual que el personal estructural percebrà en funció del seu grup professional.

  Mitjançant aquest criteri aconseguim dues coses: primer, tot el personal estructural percebrà aquest complement -sense que hagi de portar roba de treball a la feina d’ara en endavant, només s’haurà de portar un distintiu UPC- i, segon, que la quantia d’aquest complement sigui major quant inferior sigui el grup al que es pertany sens perjudici de que l’amplia majoria del personal sortirà guanyant.

  El complements retributius seran els següents:

  Personal de grup I:                   175,00 euros íntegres anuals
  Personal de grup II:                  245,00 euros íntegres anuals
  Personal de grup III:                 300,00 euros íntegres anuals
  Personal de grup IV:                 625,00 euros íntegres anuals

  Aquests imports es revisaran anualment segons l’IPC català únicament a l’alça.

 • Alhora l’acord contempla la creació d’una comissió de seguiment que detectarà i donarà solució a les necessitats de roba tècnica de treball no contemplades al conveni i d’altres situacions anòmales.
 • A més, a diferència del que passava fins ara, tot el personal temporal en llocs estructurals tindrà dret a percebre aquests complements retributius. El PSR (Personal de Suport a la Recerca), tot i la seva especificitat, tindrà dret a que es considerin les seves necessitats de vestuari a la comissió de seguiment. L’acord, per tant, a diferència del que teníem fins ara, serà extensiu a tota la plantilla del PASL.

CCOO valorem molt positivament el preacord assolit. Pensem que, donada la difícil situació econòmica de la UPC, cal posar en valor la capacitat negociadora del comitè i l’esforç fet per la universitat. Per tot això, et demanem que votis afirmativament i, per tant, ratifiquis el preacord.

Us informem també que des del comitè hem demanat execució de sentència per a que les persones sobre plaça “funcionaritzada” que no van cobrar el vestuari 2015 i 2016, o les persones que van cobrar menys per haver promocionat amb els perfils de 2008, cobrin el que considerem els hi correspon. El jutge tindrà l’última paraula a aquest respecte.

Finalment, t’animem a participar a l’assemblea informativa del PASL que tindrà lloc per videoconferència el pròxim 28 de juny a les 11 hores.

Continuem treballant.

Salut i lluita,

Secció CCOO UPC

Share