Cobrament de les pagues extres 2012, 2013 i 2014

DEVOLUCIÓ DE LA PAGA 2012

L’Acord de la Mesa de la Funció Pública establia el següent:

DATES

FETS

2012 Supressió per part de la Generalitat d’una paga extra del 2012
2015 Retorn de les quantitats equivalents a la part proporcional corresponents a 44 dies de la paga (24,04%)
Novembre 2016 Retorn de les quantitats equivalents a la part proporcional corresponents a 38 dies de la paga (20,77%)
Abril 2017 (maig-juny per al PAS de la UPC) Retorn de les quantitats equivalents a la part proporcional corresponents a 63 dies de la paga (34,42%)
2018 Retorn de les quantitats equivalents a la part proporcional corresponents a 38 dies de la paga (20,77%)

Per què vam arribar a aquest acord i ens estan retornant la paga suprimida de 2012?

Perquè els sindicats ens hem mobilitzat i ho hem reclamat insistentment.

Perquè diverses sentències dels tribunals ja havien resolt que ens havien de retornar part de la paga. La normativa que suprimia la paga es va aplicar amb caràcter retroactiu -sense tenir en compte els terminis ja meritats- i els jutges van determinar que això era il·legal. Cal tenir en compte a aquest respecte que el PASL cobrarà menys del 34,42% corresponent a 2017 perquè ja va rebre l’any passat part d’aquest percentatge com a conseqüència d’una d’aquestes sentències guanyada per CCOO.

DEVOLUCIÓ DE LA PAGA 2013 i 2014

El mateix acord de la Mesa de la funció pública preveu la negociació d’un calendari per a la devolució de les pagues suprimides el 2013 i 2014. Ara com ara, no s’ha concretat aquest calendari per manca de voluntat del govern de la Generalitat.

El 2013 i 2014, CCOO i altres sindicats van impugnar la supressió de la paga. En quin moment processal estan aquestes impugnacions?

  • PASL: hi ha una sentència ferma guanyada pels companys i companyes del CAU que obliga a les universitats a retornar part de les pagues del 2013 i 2014 perquè, novament, la normativa que les va suprimir es va aplicar amb caràcter retroactiu (igual que el 2012). Per això, al mes d’abril d’enguany el personal laboral ha cobrat part de les pagues del 2013 i 2014.
  • PASF: tot i estar impugnat encara no hi ha sentència sobre el tema i, per això, encara no està previst cap retorn d’aquestes pagues.

Com veieu tot plegat és un autèntic despropòsit. Fins i tot, la mateixa Generalitat ha emès acords de govern incorrectes a l’hora de regular el retorn de les pagues.

Els tribunals els diuen que ho fa malament, però ho fan igualment i obliguen a impugnar les normatives que suprimeixen les nostres pagues.

Ens roben els nostres diners i ens els retornen com i quan els dóna la gana!

SECCIÓ CCOO UPC

Share