Darreres informacions del PAS

Companya/Company,

En primer lloc, us agraïm la participació i el suport a les nostres candidatures al Claustre de la UPC i felicitem als nous claustrals.

Us informem sobre els principals temes que CCOO està negociant via comitè i junta.

Acord de Vestuari

El Comitè d’Empresa del PASL estem negociant un nou Acord de Vestuari pel PASL, ja que l’actual és de l’any 1993.

CCOO creiem que estem a punt d’arribar a un acord, on els eixos principals serien:

  • El vestuari es transformaria en un complement retributiu per a tot el PASL. La seva quantia dependrà del grup professional. Per a la gran majoria suposarà una millora salarial.
  • Ningú haurà d’anar uniformat a la politècnica. Només s’haurà de portar una identificació.

Per CCOO arribar a l’acord és important. Pot servir d’empenta per continuar o iniciar la negociació d’altres temes.

Consergeries

Com sabeu, les consergeries estan en una situació crítica. Arran la crisi i les limitacions legals i pressupostàries en aquest àmbit han quedat prop de 40 places vacants. A hores d’ara, hi ha consergeries que no tenen el personal suficient per donar un servei en condicions dignes.

Des del comitè, vam proposar a gerència establir una borsa de temporals. La normativa actual limita l’oferta pública d’ocupació, però no la contractació de personal temporal. L’objectiu és cobrir les places imprescindibles per donar viabilitat al servei i que surtin a concurs públic com més aviat millor.

CCOO també hem demanat reiteradament a gerència, per aquest àmbit i per altres com el de biblioteques, que es treguin totes les places vacants a concurs. El personal d’aquests àmbits no tenen possibilitats de trasllat i promoció, sobretot si estan en el torn de tarda.

Contractes en frau de llei i estabilització. Interinatges.

Fa mesos que estem treballant per posar fi a la precarietat al PASL de la UPC. Hi ha personal laboral estructural, interí i temporal, que està sota els supòsits de l’article 15 de l’Estatut del Treballador. És a dir, en una situació de frau de llei. El comitè i la gerència estem negociant una fórmula que permeti la conversió d’aquest personal en indefinit no fix i que, a més, obri la possibilitat per a la seva estabilització tan bon punt la normativa ho permeti.

Envers el personal PASF interí, com ja sabeu, està previst que es reservi la taxa de reposició del PAS del 2015, 16 i 17 per convocar oposicions en les quals es pugui estabilitzar el nombre més gran possible de personal interí de la UPC.

En ambdós processos, pot ser molt positiu el “Acuerdo para la mejora del empleo público” signat fa una setmana pel govern espanyol, CCOO i altres sindicats d’àmbit estatal. Resta veure de quina manera concretaran legalment aquest acord el govern espanyol i el de la Generalitat en l’àmbit universitats i, per tant, encara és prematur avançar un judici. Confiem que, com a mínim, s’obri la porta a les estabilitzacions de personal temporal a les universitats sense que això suposi fer-ne ús de la famosa taxa de reposició.

Per últim, afegir que després d’anys gerència està nomenant personal interí a càrrec de capítol 1 per reforçar els serveis amb més necessitat de personal (11 persones el 2017). És un important pas que CCOO hem reclamat en moltes ocasions. Confiem que continuï, ja que necessitem més personal després dels acomiadaments del 2013.

Reclassificacions places

El mes de març el Consell Social de la UPC va aprovar la modificació de totes les places de perfil Operatiu a Tècnic de Suport de nivell 2. En la nòmina de març s’ha fet efectiu el canvi que suposa passar de cobrar el complement Z (7.819,28 euros anuals) a cobrar el X (9.569,70). Aquestes xifres són en brut i pel 2016, ja que encara no estan publicades les taules salarials del 2017.

També s’ha fet efectiu en la nòmina de març el mateix canvi per al personal interí de reforç de Capítol VI, finançat per la UPC.

Fa anys que no es reclassifiquen places ocupades per PAS. Tot i això, les responsabilitats de moltes persones s’han incrementat i estan realitzant tasques que no els corresponen pel perfil reconegut, sobretot arran la implementació de les UTG. CCOO hem exposat aquesta realitat davant gerència en diferents ocasions, i confiem que la UPC s’hi plantegi una revisió. Mentrestant, us oferim el nostre assessorament si us trobeu en aquesta situació.

Promocions   

Després de tants anys sense promocions pel PAS, CCOO vam reclamar que es convoquessin de nou processos en compliment de l’acord de perfils signat el 2005.

Actualment, està en marxa la promoció interna a l’escala C1-Administratiu. La primera prova ha estat superada per tot el personal. Resta la segona prova per concloure el procés.

Gerència encara no ha elaborat el calendari de la resta de processos de promoció pendents, ni ens ha comunicat el nombre de places a convocar. La previsió és que la següent promoció sigui a l’escala A1 (antiga escala A) i que, més endavant, es convoquin les de A2 (antiga B).

Concursos

Continuen les negociacions per canviar l’actual normativa de concursos al PASF. S’ha fet un grup de treball i sembla que les negociacions avancen més ràpidament. Confiem arribar a un acord que millori l’actual sistema.

Secció Sindical CCOO UPC

Share