CCOO desaprova que la gerència decideixi aplicar l’FPSICO

L’avaluació dels riscos laborals és obligatòria per llei des de l’any 1995. Aquesta obligació inclou la dels riscos psicosocials. Fa anys que CCOO reclamava la seva avaluació, però la UPC no ha fet res en aquest tema durant molts anys.

Catalunya té el seu mètode d’avaluació de riscos psicosocials: el Psq CAT 21. És el millor mètode i està validat científicament. L’han utilitzat la Generalitat, la resta d’universitats públiques catalanes, molts ajuntaments, altres organismes oficials i moltíssimes empreses importants del nostre país. Però la gerència ha escollit un altre mètode, l’FPSICO, elaborat pel Ministerio de Empleo y Seguridad Social – INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo).

Per què gerència ha rebutjat aplicar Psq CAT 21?

  • Des de l’inici del procés el Servei de Prevenció de la UPC ha apostat per l’FSICO, tot i reconèixer que el Psq CAT 21 és millor mètode. Gerència ha optat per complaure als tècnics de prevenció.
  • Per desconfiança envers els representants sindicals dels treballadors/es. El Psq CAT 21 exigeix la participació sindical, en paritat i amb drets molt clars. L’FPSICO no.
  • Perquè no es vol comprometre en solucionar els problemes que es detectaran. El Psq CAT 21 obliga l’empresa a executar les mesures que se’n deriven. L’FPSICO només fa recomanacions, no cal gastar ni un euro.

La paciència i el treball de CCOO en aquest tema han estat irreprotxables. Per nosaltres és evident que el mètode validat a Catalunya és molt superior. Sense entrar en discussions tècniques volem apuntar que l’FPSICO només valora 7 factors de risc –amb 28 factors descriptius– quan el Psq CAT 21 treballa en 21 dimensions psicosocials, totes amb dades quantitatives estandaritzades. No hi ha color.

Aquesta falta de coratge de la gerència condemna al PAS a continuar patint els riscos derivats de les mancances en l’organització del treball, que és la font d’on brollen els riscos psicosocials –especialment en l’Administració–.  Amb l’FPSICO la UPC es renta la cara. No és el millor mètode per trobar i implementar els canvis que s’han d’introduir en la nostra organització per a que sigui sana, però davant la Inspecció de Treball la UPC haurà fet els deures.

Els delegats i les delegades de CCOO, tot i que ens ha costat molt prendre aquesta decisió, participarem en l’aplicació del mètode per responsabilitat vers els treballadors i treballadores. Ho farem des del rigor i la crítica.

Share