Valoració del comunicat de la CRUE, sobre contractes predoctorals

Companyes i companys,

La CRUE va acordar i publicar un comunicat sobre els contractes predoctorals, en el qual demana la supressió temporal de les mesures adoptades i la convocatòria d’una Comissió mixta amb representants amb totes les partes implicades, inclòs el personal afectat i els agents socials.

CCOO-UPC valorem com a un important èxit aquesta petició, fruit de la pressió realitzada arreu de les universitats públiques, amb multitud d’iniciatives: informació transparent (per exemple amb els comunicats de CCOO Universitats el23 de febrer i el 2 de març, que inclou la carta enviada el 27 de febrer per CCOO al Secretario de Estado de Empleo.

És també important saber que CCOO-UPC ha demanat aclariments sobre aquesta situació al consell de direcció de la UPC, així com del nombre de persones afectades, i estem esperant resposta. No es tracta de generar cap situació d’alarma innecessària, però tampoc podem acceptar que es corrin riscos, i en aquest sentit el comunicat que vam enviar el 23 de febrer des de CCOO Universitats, és força prudent:

Està en qüestió, en aquests moments, si s’ha produït una veritable modificació contractual (nosaltres entenem que seria absolutament il·legal sense el consentiment de les persones contractades) o només un canvi del tipus de cotització per a la seguretat social, i quines són les conseqüències reals.

I és del tot injustificable la manca de transparència per part de les universitats publiques, i la política de fets consumats, amb el menysteniment a treballadors i treballadores amb contracte predoctoral, doncs en cap moment des de les universitats s’ha informat d’aquesta modificació a les persones afectades. Tampoc s’ha informat als comitès d’empresa, ni als diferents òrgans de la universitat, i desconeixem quin destí s’ha donat a l’estalvi en cotitzacions que ha suposat el canvi normatiu per a les universitats.

Ara cal aprofitar que s’hagi obert la possibilitat amb el comunicat de la CRUE, per encetar una negociació entre totes les parts afectades, i arribar a acords de reconeixement i dignificació del treball dels col·lectius de joves investigadors.

Salutacions,

7

Share