11 febrer, dia internacional de les dones i noies en ciència

La ciència i la igualtat de gènere són dos aspectes clau per tal d’assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible per al 2030, aprovats el setembre del 2015 en el marc de Nacions Unides. Al llarg dels últims anys, la comunitat internacional ha anat fent progressos per fomentar la participació de les dones i les noies en ciència. Malauradament, a dia d’avui en molts països les dones i noies segueixen sent excloses del món científic.

Per tal d’assolir el ple accés, en igualtat de condicions, de les dones i noies a la ciència, i contribuir a aconseguir la igualtat i l’empoderament de dones i noies, L’Assemblea General de les Nacions Unides va declarar l’11 de febrer el Dia Internacional de les dones i noies en ciència.

Trobareu més informació i un manifest d’adhesió a l’enllaç:

http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/int-day-of-women-and-girls-in-science/international-day-of-women-and-girls-in-science-2017/#.WJsGG_KNiFb 

Share