Retorn parcial de la paga extra 2012

Companya, company:

Com ja haureu vist aquest mes es farà efectiu el retorn parcial del 20,77% de la paga extraordinària que ens van robar al desembre del 2012 (RD 20/2012) i, alhora, es deixa sense efecte la mesura que garantia la reducció retributiva del 5% de les retribucions anuals de l’any 2012 (GOV/33/2015).

S’aplica així, per tant, l’establert al Decret Llei 4/2016 que recull, després de setmanes de mobilització, l’acordat en la Mesa de la Funció Pública entre la Generalitat i els sindicats CCOO, IAC-CATAC i UGT.

Cal aclarir que, si bé el retorn parcial de la paga extraordinària 2012 concerneix a tot el personal independentment del seu col·lectiu, la mesura que anul·la la reducció del 5% només afecta aquelles persones que, cobrant una paga extraordinària inferior a aquest percentatge el 2012, se’ls hi va deduir una quantitat afegida fins a arribar a aquest 5%. A aquest respecte, us informem que el PASL resta exclòs d’aquesta devolució doncs no es va veure afectat per aquesta mesura, ja que d’entrada ja se li va deduir una quantitat superior al 5% – concretament, se li va sostreure un 7,12% de la retribució anual-.

Finalment, us informem també que la sentència núm. 55/2016 ha estimat la demanda de CCOO establint que les retribucions meritades pel PASL l’any 2012 fins a la publicació del RD 20/2012 no poden estar afectades per la retallada. Per tant, diu la sentència que s’ha de retornar a aquest col·lectiu un 53,56% de la quantia retinguda, és a dir, un 53,56% del 7,12% de la retribució anual. Ara bé, com l’any 2015 ja se’ns va retornar el 24,04% i el Decret Llei 4/2016 estableix que ara ens han de retornar el 20,77%, el que s’haurà de veure reflectit en la nòmina de novembre és la diferència fins a arribar al 53,56%, és a dir, un 8,75% del que ens van sostreure.

CCOO no menystenim aquests retorns i, alhora, continuarem lluitant per a què ens retornin les pagues extraordinàries del 2013 i 2014, així com tots els altres drets arrabassats.

No renunciem a res!

Salut i lluita,

Secció Sindical CCOO UPC

Share