Teletreball i temes candents

Companyes, companys,

Després de mesos de negociació el Comitè, la Junta i Gerència han arribat a un PACTE SOBRE LA NORMATIVA DE TELETREBALL PER AL PAS DE LA UPC.

Els objectius generals de CCOO des de l’inici de la negociació han estat que:

  • el teletreball deixés de ser una prova pilot i se signés un Pacte per estendre’l a tot el PAS que realitzi tasques que es puguin executar fora del centre de treball.
  • que es regulés el procediment de sol·licitud i concessió, i les condicions de realització.
  • que la inscripció i acceptació del PAS al Programa de Teletreball depengués de criteris objectius.

Creiem que aquests objectius s’han assolit amb el pacte signat. Som la primera universitat a aconseguir un acord en aquesta matèria.

És l’hora d’engrescar-se i inscriure’s al Programa de Teletreball. Si compliu els requisits i esteu interessats no ha d’haver cap excusa perquè us deneguin l’accés al teletreball. L’acord pot ser una bona eina per adaptar les modalitats de treball de la universitat als reptes del futur, també per facilitar la flexibilitat que afavoreix la conciliació de la vida laboral i familiar a la UPC.

Si teniu qualsevol consulta o problema envieu un @: secciosindical.ccoo@upc.edu

Us informem sobre alguns temes candents:

Formació

Fa mesos que estem negociant un nou pla de formació. Els objectius de CCOO són:

  • Aconseguir unes hores mínimes de formació per a tothom.
  • Garantir que la UPC aporti diners per a la formació. El conveni obliga a un 2% de la massa salarial i la UPC fa 5 anys que no fa cap aportació. La formació durant aquests anys s’ha fet a càrrec de les cotitzacions que fem empresa i treballadors per aquest concepte.
  • Regular un procediment clar i transparent per a la sol·licitud, concessió i dedicació horària.
  • Recuperar el pagament de les matrícules universitàries.

Comitè de Salut i Seguretat Laboral

 A l’abril CCOO vam portar al CSSL (Comitè de Salut i Seguretat Laboral) la proposta d’encetar un acord per a la salut mental a la UPC. La proposta va ser aprovada pel CSS i per la seva president -la gerent de la UPC-. Ja estem treballant-hi.

D’altra banda, hem reclamat la necessitat urgent d’iniciar el procés d’avaluació dels riscos psicosocials. Aquesta avaluació és obligatòria i, de fet, la UPC ha estat requerida en diferents ocasions per Inspecció de Treball perquè no l’ha fet encara.

Estabilització dels temporals i interins

Tant Comitè com Junta hem proposat a gerència l’estabilització dels temporals i interins del PAS. És un tema complicat, sobretot en el cas del PASF. CCOO ens estem assessorant jurídicament per veure quin marge legal tenim.

D’altra banda, en la darrera reunió amb comitè, la gerent va comunicar-nos que té una fórmula legal per a la conversió en indefinit no fix del personal laboral temporal que no cau sota la llei de la ciència i compleix els requisits de l’art. 15 de l’Estatut del Treballadors.

Roba de treball

Donat l’incompliment per part de la universitat de l’establert al 6è Conveni i que no va haver-hi acord amb la gerència en la negociació, el comitè vam decidir per unanimitat portar el tema als tribunals. El 8 de juny vam tenir el judici. Us informarem de la sentència puntualment.

Consergeries

 En el darrer comitè gerència ens va presentar el resultat del grup de treball que tenia per objectiu estudiar la situació de les consergeries i fer propostes de millora.

Les propostes recullen, entre d’altres, la necessitat de redistribuir el personal de consergeries, la introducció d’una plantilla flotant conformada pels rellevistes nou contractats. CCOO vam manifestar a la gerent que són mesures pal·liatives i conjunturals que no van al fons del problema i que, en tot cas, poden ser estudiades en el marc d’una proposta de futur que garanteixi les places vacants en aquest servei (unes 40).

Ara hem de valorar tot plegat al comitè. Us mantindrem informats.

CEIB

Per últim, informar-vos que des de l’1 de juny el personal del CEIB, un total de 24 companys i companyes, ha passat a ser personal de la UPC de ple dret. És un motiu d’alegria tenir-los a casa. Benvinguts i benvingudes!

 

Seguim treballant, seguim sumant.

Salut i lluita,

 

Secció Sindical CCOO UPC

 

 

Share