CCOO portem la Salut Mental al Comitè de Salut i Seguretat Laboral

Els riscos psicosocials i estrès són una realitat creixent

L’ Organització Mundial de la Salut (OMS) calcula que 1 de cada 4 persones patirà algun tipus de trastorn mental al llarg de la seva vida. Actualment es calcula que quasi cinquanta milions de ciutadans i ciutadanes (prop del 12% de la població) té trastorns mentals d’alguna mena. La depressió, per exemple, ja és el problema de salut amb major incidència en molts estats membres de la UE. Els riscos psicosocials i estrès són una realitat creixent.

Per aquest motiu, cada cop hi ha més consciència i sensibilitat de la necessitat d’arribar a programes i acords per a la prevenció i solució positiva dels problemes vinculats a la salut mental. Dins la UE s’ha arribat al Pacte Europeu per a la Salut Mental i el Benestar. Fa poc l’Ajuntament de Barcelona ha creat la primera Taula de Salut Mental de la Ciutat de Barcelona.

De què parlem quan parlem de malalties mentals

Les malalties mentals, en la majoria dels casos, estan relacionades amb riscos psicosocials. . Normalment, el desencadenant d’aquestes malalties és fruit de factors múltiples que superen l’afectat. És un error greu culpabilitzar i estigmatitzar a la persona afectada per una malaltia psíquica.

Tenir una malaltia mental no hauria de ser un obstacle per a conservar el treball, però una gestió deficient del problema de salut sí pot arribar ser-ho. Alhora cal evitar l’exclusió i/o l’assetjament moral  -encara pitjor- de les persones afectades. De fet està demostrat que l’entorn laboral desenvolupa un paper fonamental en la recuperació i la inclusió social de les persones amb problemes de salut mental.

Impulsar una cultura positiva de salut i benestar pels treballadors i les treballadores augmenta el seu compromís professional, la seva aportació de noves idees i de suggeriments que contribueixen a millorar la feina i l’entorn d’aquesta.

La Salut Mental a la UPC

La UPC no ha estat aliena al deteriorament global de les condicions laborals que han resultat de la crisi i la seva gestió neoliberal. Aquest deteriorament ha minvat la plantilla i la qualitat dels serveis, ha augmentat les càrregues de treball, etc. agreujant els factors de risc psicosocials. Conseqüentment, avui l’amenaça de que hi hagin problemes de salut mental a la universitat ha augmentat.

Malauradament, el PAS hem viscut casos puntuals que, a causa de la limitació en la prevenció i la inexistència d’un programa-guia adequat, no van ser tractats de la manera més apropiada. Hem de prendre la iniciativa i corregir-nos.

Cal un Acord-Programa per la salut mental

Per tot això considerem que seria una bona idea establir una Taula per la salut mental que depengui del Comitè de Salut i Seguretat (CSS)  i que treballi per assolir un Acord-Programa per la salut mental a la UPC.

D’aquest acord s’hauria de despendre un programa de sensibilització i millora i un programa-guia que contempli com identificar problemes psicosocials potencials i com resoldre’ls adequadament, tot respectant escrupolosament el criteri dels professionals i la confidencialitat dels afectats.

La UPC hem de donar la cara per la salut mental.

 

registro_CSS

 

Share