Més a prop de recuperar les pagues!

Ahir dimecres, 20 de gener, el Parlament de Catalunya va aprovar una Resolució relativa al retorn dels drets econòmics i laborals dels treballadors i treballadores de la Generalitat i el seu sector públic.

El contingut de la resolució:

  •  Es garanteix el cobrament del que resta pendent de la paga de 2012 en els exercicis pressupostaris 2016 i 2017, i com a data màxima de percepció el 31 de març de 2018.
  • Deroga de forma gradual l’Acord de Govern per eliminar l’aplicació del descompte del 5% perquè es cobri la paga íntegra.
  • El Govern no aplicarà noves mesures per limitar el dret a percebre la paga extra del 2012.
  • Recupera els dies de permís i de vacances per antiguitat des del 2016.
  • Obliga a la Mesa General de la Funció Pública a establir un calendari de negociació per a la recuperació de les pagues del 2013 i 2014, així com de la resta de drets arrabassats el 2012.

Aquesta resolució demostra que la pressió dels i les representants sindicals dels empleats/des públics és útil per defensar col·lectivament els drets laborals. Han estat mesos de tancades, concentracions i pressions a les diferents meses negociadores. La lluita dona els seus fruits!

CCOO valorem aquesta resolució com un pas endavant en la recuperació dels nostres drets i demanem una reunió urgent de la Mesa General per desenvolupar i concretar la seva aplicació.

D’altra banda lamentem que el Govern anterior no hagués atès les nostres demandes i demanem a l’actual Govern un canvi d’actitud, en el fons i en les formes, per millorar les condicions econòmiques, laborals, professionals i socials del personal de la Generalitat i del seu sector públic.

Secció Sindical CCOO UPC

Enllaç al DL 01/2016: http://goo.gl/IuSuuL

Share