Curs 2015-16: Feina feta, feina que farem

Companys, companyes,

Des de maig d’enguany CCOO som el sindicat més votat pel PAS de la UPC i portem les presidències de Comitè i Junta. D’acord amb el nostre programa, hem impulsat noves maneres de fer les coses:

 • Més coordinació entre els col·lectius PASF i PASL per tal de sumar forces.
 • Afavorir la participació de tots i totes: dels delegats/es de tots els sindicats o grups i de vosaltres, el PAS de la UPC.

El nostre objectiu és la recuperació de drets perduts i aconseguir noves millores. L’equip rectoral actual, tot i les mancances pressupostàries, està obert al diàleg i a la negociació. Cal aprofitar-ho.

Com? Proposant millores i elaborant propostes de negociació concretes que portem a Comitè i Junta per aconseguir el màxim consens, abans de presentar-les a gerència. És el que hem fet els darrers anys i és el que impulsarem amb més força d’ara endavant.

Algunes de les propostes que durant el curs 2015-16 CCOO estem impulsant:

Conjuntament en Comitè i Junta del PAS

 • Calendari 2016-17. Com us vam informar, fins que no es derogui la normativa de la Generalitat que amplia la nostra jornada, continuem amb la mateixa línia de treball dels últims calendaris incorporant algunes millores: 1462 hores efectives amb bosses de salut i desenvolupament professional. Com sabeu, Comitè i Junta han signat el Preacord de Calendari Laboral per dos anys: 2016 i 2017. Ens dóna tranquil·litat i permet planificar millor la resta de temes que s’estan treballant.
 • Teletreball: vam impulsar la necessitat de regular-lo i hem fet propostes que s’han treballat en Comitè i Junta. Fa uns mesos que negociem amb gerència. Hi ha algunes qüestions molt importants, com regular un procediment objectiu d’accés al Teletreball, on encara no hi ha acord.
 • Jornada i horaris: hem fet diferents propostes a Comitè i Junta i, després, a gerència per a modificar l’acord de jornada i horaris. L’objectiu és augmentar la flexibilitat per aconseguir més conciliació en els torns continuats de matí i tarda. Serà complicat arribar a una entesa. Gerència no acaba de veure la necessitat de modificar-lo, tot i que està aprovant horaris que no el compleixen.
 • Estabilització del personal temporal i interí. Hem demanat a gerència polítiques concretes per pal·liar el dèficit de plantilla que patim des dels acomiadaments de personal interí. Ara que sembla que la Generalitat permetrà taxa de reposició per al PAS de les universitats, hem demanat a gerència també l’estabilització per al personal interí, temporal i indefinit no fix de la UPC.

Gerència s’ha compromès públicament a realitzar aquests processos d’estabilització el 2016 i 2017 en el nombre de persones que la taxa de reposició ho permeti, i negociar-lo amb Junta i Comitè. També que farà servir la taxa de reposició del PAS per resoldre alguna de les situacions crítiques de manca de plantilla que pateixen molts serveis arran dels acomiadaments.

 • Nou pla de formació: Estem sense pla de formació des del 2011. Fa anys que insistim en la necessitat de negociar un nou pla. Gerència ha enviat fa uns dies la seva proposta. Hem fet diferents enquestes entre el PAS per tenir més informació i elaborar unes bones propostes.
 • Serveis extraordinaris: el curs passat vam demanar a la gerència que establís criteris perquè no estàvem d’acord en com interpreta i compensa alguns serveis extraordinaris –bàsicament en els períodes de matrícula- on relaciona flexibilitat amb hores extres. No és el mateix. Confiem que finalment arribem a una solució i estigui clar per a tothom com es compensen els serveis extraordinaris.
 • Conciliació: La comissió de l’acord CONCILIA de les set universitats s’ha reunit diverses vegades. Però la poca predisposició dels negociadors de les gerències de les universitats públiques ha provocat que sigui molt complicat arribar a cap acord. Creiem que ja ens han retallat prou l’Estat i la Generalitat perquè les gerències els segueixin la corda.
 • A la UPC hem insistit en la necessitat de millorar criteris i flexibilitzar l’aplicació d’alguns permisos. Gerència s’ha compromès a tractar el tema l’any que ve. Fa anys que a CCOO ho treballem i tenim propostes a fer.

A banda dels temes transversals de Comitè i Junta, CCOO amb la resta de companys i companyes dels altres sindicats, estem treballant o posarem en marxa els següents temes:

En el Comitè:

 • A principis de novembre vam fer-li a gerència la proposta, aprovada per consens al comitè, que el personal laboral que no es pugui prejubilar pugui gaudir d’horari continuat i d’una reducció horària d’una hora. Gerència va veure-ho amb bons ulls sempre que es doni en les mateixes condicions que al PASF.
 • Al Comitè, amb la resta de companys i companyes, estem treballant per millorar els concursos PSR. També vam comunicar a gerència que es vulneren els drets d’aquest col·lectiu establerts al Conveni quan se’ls hi fa contractes en pràctiques. Farem el seguiment.
 • En matèria de vestuari també vam aprovar per consens al comitè, i així li vam manifestar a gerència a principis de novembre, que s’ha de respectar el Conveni en aquesta matèria i que, a més, s’han de pagar els endarreriments. Estem a l’espera de la resposta. Si no hi ha fruits raonables abans del 31 de gener de 2016, tirarem per la via judicial.
 • També pensem que s’ha d’explorar i treballar la possibilitat d’un acord de trasllat i promoció amb les places vacants del PASL.
 • Estem treballant en una proposta de millora del servei de consergeria per a la negociació amb gerència. Això, al marge del Grup de Treball que ha constituït la gerència.

En la Junta:

 • Volem negociar com a Junta una nova normativa de concursos en places de nivell 20 o superior. Fa anys que creiem que la normativa de concursos és complicada, i que hauria de ser més transparent i objectiva. La nostra proposta va ser aprovada per la Junta i gerència ens va contestar en la darrera reunió. Confiem poder arribar a un acord en el 2016.
 • Pacte d’equiparació amb el PAS laboral. L’antic equip rectoral no el va respectar en diverses ocasions (acció social el 2011, assemblees del PASF prohibides). El nostre objectiu és recuperar-lo amb garanties perquè no es torni a incomplir.
 • Promocions internes: com sabeu les restriccions pressupostàries no han permès aplicar el calendari de processos de promoció pactat en l’acord de perfils. Hem demanat la seva reactivació. Molt de vosaltres fa anys que ho espereu. Gerència s’ha compromès a convocar processos de promoció en el 2016 i/o 2017 de l’escala C2 (antiga D) a C1 (antiga C). I possiblement d’A2 (antiga B) a A1 (antiga A).

Com veieu tenim molta feina engrescadora per tirar endavant. Ens agrada. Per això ens vam presentar a les eleccions, i per això treballem i continuarem treballant.

SECCIÓ SINDICAL CCOO-UPC

Share