El TSJC estima el dret del personal laboral de les universitats catalanes a cobrar la part meritada de les pagues extres de juny i desembre de 2014

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dictat sentència en relació a la demanda de conflicte col·lectiu interposada per la Secció d’Universitats de CCOO de Catalunya i defensada pel Gabinet Jurídic del sindicat, per la reducció d’un 50% de les pagues extraordinàries duta a terme pel Govern de la Generalitat els anys 2013 i 2014. La sentència estima el dret del personal laboral de les universitats catalanes a que se’ls aboni la part meritada d’aquestes pagues extres corresponents a juny i desembre de 2014, amb excepció de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que està pendent de la resolució del recurs de cassació interposat davant el Tribunal Suprem per les mateixes raons.

Cal recordar que a Catalunya, en els anys 2013 i 2014, les universitats van veure reduïdes en un 50% les gratificacions extraordinàries que es perceben en els mesos de juny i desembre de cada any, a conseqüència del que es va preveure a l’Acord de Govern 19/2013, de 26 de febrer, i a la Llei 1/2014, de 27 de gener, de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

Els períodes que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya considera que no s’hauria d’haver reduït aquesta quantitat seria la paga de juny de 2014 en un percentatge de 29,17% (període de l’1 de juliol de 2013 al 30 de gener de 2014), i la paga de Nadal de 2014 en un percentatge del 4,10% d’aquesta paga (període de l’1 de gener de 2014 al 30 de gener de 2014).

La sentència també reconeix el dret del personal laboral de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) a percebre la part meritada de l’any 2013.

 

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya

Barcelona, 22 d’octubre de 2015

Secretaria de Comunicació i Imatge
CCOO de Catalunya
premsa@ccoo.cat
http://www.ccoo.cat
93 481 29 05
Share