Model per sol·licitar part de la paga extra 2012

Si a dia d’avui estàs contractualment desvinculat de la UPC però que hi treballaves al 2012 tens dret a percebre el 24,04% de la paga de desembre d’aquell any.

Hauries d’omplir aquest formulari i fer-li arribar a la gerència.

 

Share