CCOO exigim que la Generalitat pagui !!!

La Mesa General de la Funció Pública de Catalunya, el dia 27 de gener de 2015, va arribar a l’acord de que tots els treballadors i treballadores de la Generalitat cobrarien un 24,04% d’una paga extraordinària 2012, els famosos 44 dies meritats. El Govern de l’Estat ens va robar aquesta paga que equival entorn al 7% de la retribució anual mitjançant el Reial Decret 20/2012.

Hi ha múltiples sentències arreu de l’Estat -entre elles dues que va guanyar CCOO pel PAS de la UPC– que avalen que no es pot fer un ús retroactiu de la llei i que, per tant, les retallades no poden afectar els drets generats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’una llei. Per això ens han de retornar aquests diners.

Ara, la Generalitat, en el seu Acord de Govern, diu que “la recuperació d’aquesta part de la paga es realitzarà d’acord amb la normativa aplicable i el règim jurídic vigent en el moment en què es va deixar de percebre”. En les negociacions en la Mesa General de la Funció Pública la Generalitat ha intentat descomptar-nos el 5% de la nostra retribució anual que ens va treure la Generalitat abans que el govern estatal mitjançant el Reial Decret 20/2012. Amb aquest redactat sembla que volen imposar aquest descompte per la porta del darrera. D’aquesta manera els treballadors i treballadores, finalment, acabaríem percebent el 24,04% d’aproximadament un 2% de la retribució. És una vergonya.

CCOO exigeix al Govern que compleixi l’acord de la Mesa General, que dóna compliment al que s’ha fixat a altres comunitats autònomes i que ve recollit en els Pressupostos Generals de l’Estat. El Govern de la Generalitat és el govern que pitjor tracta els treballadors públics, ja que cap altre ha descomptat 2012, 2013 i 2014; cap altre s’ha atrevit a no tornar el que diuen els pressupostos de l’Estat.

Els sindicats de la Mesa General es reuniran per analitzar l’Acord de Govern, quan el publiquin, i decidir les accions necessàries per recuperar el total dels 44 dies per a tots els treballadors i treballadores de la Generalitat.

Share