El personal de BIBLIOTEQUES pot TORNAR A VOTAR

EL PERSONAL DE BIBLIOTEQUES POT TORNAR A VOTAR EN LES ELECCIONS DEL SEU CENTRE

Al juny del 2012 l’anterior gerència va decidir que el personal de biblioteques deixava d’estar vinculat al centre on treballava per passar a estar adscrit a una nova unitat que depenia directament de la gerència.

Aquest canvi de dependència orgànica va suposar per a totes aquestes persones la SORTIDA automàtica del cens electoral del seu centre i, per tant, l’impossibilitat de participar en les seves eleccions, com havien fet fins aquell moment. Però les persones de les biblioteques continuen al mateix lloc de treball i continuen tenint un sentiment de pertinença al centre. És un vincle sentimental i professional, ja que estan presents en el seu dia a dia, en els seus plans estratègics.

Les previsions són que en el futur tot el PAS de la UPC estarem adscrit a una UTG o a un servei general. Inicialment, la UPC no contemplava que les persones adscrites a una UTG participessin en les eleccions del centre. Però ja fa dos anys es va modificar el reglament electoral per fer-ho possible. Si no s’hagués modificat, en poc temps la participació del PAS en els centres hauria estat nul·la.

Des de CCOO feia temps que reclamàvem des de Junta i Comitè que es modifiqués el reglament electoral perquè el personal de biblioteques pogués tornar a votar en el seu centre. El passat mes de desembre el claustre universitari va debatre i aprovar un nou reglament electoral i, juntament amb altres claustrals del PAS, vam presentar una moció perquè aquesta demanda fos possible.

Després de 2 claustres i diverses negociacions es va aconseguir que l’equip rectoral acceptés en part la moció que havíem presentat. El resultat és que a partir d’ara el personal de biblioteques podrà tornar a votar i participar en les eleccions a junta, i a degà/na o director/a del centre on treballa.

En el cas de les biblioteques de campus (com la BRGF, BCT, BCUM o BCBL), el seu personal haurà d’escollir entre un dels centres als quals doni servei el campus. El procediment per ser inclòs al cens l’organitzarà el Secretari General de la UPC, a qui podeu fer arribar els vostres dubtes i consultes.

Trobareu el redactat definitiu en el següent enllaç (disposició addicional setena, pàgina 55):

http://www.upc.edu/normatives/butlleti-upc/bupc-160-docs/docs-claustre/5.ReglamentElectoralUPC.pdf

Share