Temes a la gerent (PasL)

Per a la                 Olga Lanau. Gerent de la UPC

De                          CCOO PASL

Aquest són els temes que ja hem portat al Comitè però que no vam poder presentar-li –per falta de temps– a la reunió del dia 29 d’octubre. Son coses concretes i/o problemes a resoldre.

Excedències.

L’aplicació literal del Conveni despulla el dret de reincorporació. La jurisprudència diu que això no pot ser. A la reunió ja vam presentar un cas, però s’hauria de resoldre en general. Demanem un acord que resolgui les reincorporacions en els casos d’excedència voluntària.

Reducció voluntària de jornada

Algunes persones la van demanar al 2012 quan la Generalitat ho va legislar, fixant-ne la vigència fins el 31 de desembre d’enguany. La Junta de Pas Funcionari i la gerència estan treballant una proposta acord per perllongar-ho. Entenem que el Comitè s’hi vol afegir. Son pocs casos però podrien ser-ne més si l’acord s’amplia i es flexibilitza. Adjuntem una proposta amb alternatives al redactat del document que està negociant la JPasF.

 Indefinits

La gerència es va comprometre a fer el reconeixement formal d’aquells casos on veu que és possible, especialment els temporals contra plaça. Pels PSR que depenen de convenis no ho farà. Però hi ha altres PSR que s’haurien de mirar en detall. No ens consta que la gerència hagi fet cap reconeixement formal. Demanen que agilitzi els cassos clars i que comencem a treballar la resta.

 Jornades extraordinàries “no habituals”

La gerència reconeix que hi ha casos on els caps demanen que es treballi en situacions “no habituals” imprevistes i que hauríem de regular-les a banda de la negociació del calendari. Demanem que posin fil a l’agulla: calendari, mètode de treball …

ILT iniciades a 2013

La UPC complementa les ILT segons l’últim salari normal cobrat. Al 2014 passem de 15 a 14 pagues i les persones que van començar la baixa al 2013 i reben l’alta al 2014 perden la part de la paga de setembre dels mesos de 2014 en que han estat de baixa. Són pocs casos i no és molta quantitat. Demanem que la gerència hi tingui una especial sensibilitat i consideri l’abonament com la diferència per complementació al 100%.

CCOO PAS

Share