Beneficis de les 14 pagues i drets de meritació

Amb el VI Conveni tenim 14 pagues. Què hi guanyo?

Com ja hem explicat, l’Autoritat Laboral[1] es va negar a publicar el VI Conveni al DOGC i va fer-hi una sèrie de “requeriments”[2] que la Mesa Negociadora del Conveni havia de contestar. La resposta definitiva la vam presentar fa unes setmanes, consensuada a la Mesa Negociadora entre les universitats i els sindicats signants. Ara la pilota és al seu terrat. Veurem què fa l’Autoritat Laboral: publica, no publica i/o denuncia el Conveni als tribunals. En qualsevol cas, el Conveni és (i seguirà essent) vigent i aplicable.

Però hi ha preguntes que tots ens fem. Com m’afecta això de passar de 15 a 14 pagues? Perquè s’ha fet? Què és això de “preservar els drets meritats”? Som-hi!

Passar a 14 pagues no afecta al nostre salari anual. Aquest continua sent exactament el mateix. Només en canvia la distribució. Ara cada mes cobrem una mica més, però al setembre no tindrem paga doble.

El benefici principal és que la retallada de 2014 serà menor que en els anys anteriors. La llei de pressupostos de la Generalitat diu que si tens 14 pagues te’n retallen una. Això és el 5% aproximadament. Però la mateixa llei diu que si tens més de 14 pagues et retallen una catorzena part del salari anual. I això és, aproximadament, el 7% perquè també inclou els complements de lloc de treball (CLT). Mira què suposa:

2014 Salari anual retallat amb 15 pagues Salari anual retallat amb 14 pagues diferència que sortim guanyant
Grup 1 – CLT I 37319,14 37848,89 529,76
Grup 2 – CLT N 29840,83 30106,28 265,45
Grup 3 – CLT P 25611,97 25782,60 170,63
Grup 4 – CLT S 21141,45 21245,46 104,01

 

Qui tenia 15 pagues dins l’Administració? El PAS laboral de les universitats i és per això que érem “la mosca en el vaso de leche”. Es rumorejava que el proper pas de la Generalitat podia ser treure’ns directament una paga per “igualar-nos” a la resta. Per aquest motiu i per disminuir l’afectació de les retallades ho hem canviat.

Drets meritats: què són? els cobraré? quan?

Amb el Conveni anterior i el salari en quinze mensualitats (3 pagues dobles) quan cobrava una paga doble, començava a “meritar” drets per a la mateixa paga de l’any següent. Si acabava el contracte abans de cobrar la paga següent, em pertocava la part proporcional que havia treballat i em liquidaven aquests drets meritats amb la quitança (finiquito). Per tant, a 31 de desembre de 2013 tots els PAS-L que havíem treballat des de juliol teníem drets meritats no liquidats, ja sigui canviant de 15 a 14 pagues, o bé mantenint les 15. És més, amb les 15 pagues aquesta circumstància s’hauria donat igualment, ja que en el moment en que t’haguessin fet una liquidació (per qualsevol causa) sempre hauria calgut tenir en compte els drets meritats per l’any següent. Amb el nou Conveni també hem canviat el sistema de meritació. Ara cada paga doble es merita els sis mesos anteriors i cada any es fa net. Al 2014 el comptador s’ha posat a zero, però els drets de meritació generats al 2013 no es perden!

Per això hem signat un acord que els reconeix i en garanteix el cobrament, inclosa una petita millora. Però quan i quant cobro? Cobraré quan finalitzi un contracte (per jubilació, canvi contractual, excedència, etc.). Em pagaran 14 dies de salari de l’any en que es produeixi la liquidació. Així ens assegurem que inclouen totes les millores per IPC, triennis, canvi de categoria, etc.

Si lluites pots perdre. Si no lluites estàs perdut”. Continuem la lluita !!!

CCOO Universitats

[1] A Catalunya, l’Autoritat Laboral és la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, que pertany a la Conselleria d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

[2] Volien fer-nos incloure en l’articulat els canvis legislatius. La nostra solució va ser incloure les afectacions en disposicions transitòries perquè entenem que la llei és conjuntural, fruit de la “crisi”. Així preservem l’articulat que tornarà a ser vigent automàticament quan la llei decaigui. Això no els ha agradat gens.

Share