UTGs i Biblioteques

El programa electoral del rector, en el marc de l’organització del PAS, contemplava el següent:

“… Com a conclusió, creiem que cal aprendre de les experiències, unes millors que altres, per concloure que, per dissenyar i posar en marxa una UTG de la millor manera possible, cal parlar molt amb tothom. Aquesta és la garantia que la UTG estarà organitzada de la manera més eficaç, que les persones que hi treballen s’hi trobaran més ben acoblades i que les que en són usuàries en trauran el millor profit. Així, doncs, creiem que la progressiva implementació d’UTG hauria d’anar precedida d’una avaluació de procés de posada en marxa i de la situació i el funcionament de les més antigues. Ens comprometem a realitzar aquesta avaluació i actuar en conseqüència en funció dels resultats”

Les UTGs

L’equip –i especialment la gerent– s’han pres el tema seriosament. Han triat un model d’UTG (ja no cal començar de zero en cada cas) i s’han compromés a acabar la feina al 2015 (només el 50% de la plantilla està assignat a una UTG). D’acord amb el compromís del programa el rector va presentar l’ “Informe sobre les Unitats transversals de gestió – UTG” al Consell de Govern del 21 de juliol:

http://www.upc.edu/normatives/butlleti-upc/hemeroteca/2013-2014/butlleti-upc-157/bupc-num-157/docs-consell-govern/2.02InformesobrelesUTG.pdf

És un informe llarg i ben treballat. Però no s’analitzen les UTG per dins. Es limita a la percepció per part dels usuaris dels serveis que ofereixen les UTG. No sabem com han afectat els canvis a les persones que en formen part. A l’informe també li falta un dels actors importants: els qui porten el seu pes cada dia, el dels seus treballadors de base. L’anàlisi i visió d’aquest PAS no s’hi ha recollit.

CCOO hem demanat incloure el tema de les UTG en la pròxima reunió de la Junta PASF amb la gerència. I per això et demanem les teves aportacions. Volem fer arribar a l’equip rectoral l’opinió de tot el PAS. Volem que hi hagi una participació real.

  • Com has viscut tu la implantació (passada, present o futura) de la teva UTG?
  • Que et sembla el document aprovat?

Fes-nos arribar les teves aportacions sobre les UTG abans del 22 d’octubre, data de la reunió, a: seccio.sindicalccoo@upc.edu

 

El Servei de Biblioteques

El Servei de Biblioteques –que continua sent un dels més ben valorats per l’estudiantat i el professorat– també ha sofert canvis profunds en els últims temps. Al 2012 el personal va passar dels centres al servei de biblioteques i a dependre directament de gerència. Els acomiadaments del personal interí del 2013 han afectat durament al servei, també castigat per la minva de becaris.

Des de CCOO estem realitzant un treball seriós d’anàlisi de la situació de les biblioteques, amb dades i opinions del personal del propi servei. Ben aviat el presentarem –amb propostes– a la JpasF i al CE, perquè s’aprovi i es presenti a la gerència des dels òrgans de representació.

Ens agradaria comptar amb la teva participació. Fes-nos arribar les teves aportacions i propostes sobre el servei de biblioteques a: seccio.sindicalccoo@upc.edu

 

SECCIÓ SINDICAL CCOO-UPC PAS

Share