CONSORCI. Què hi ha del CSUC?

CONSORCI. Què hi ha del CSUC?

A la reunió del dia 23 de maig el Comitè li va exposar a la gerent un rumor que circula entre TICS: que el CSUC ha posat en marxa un estudi sobre les funcions de cada lloc de treball. Això fa pensar que les universitats es preparen per “consorciar” persones. La gerent ho desmenteix categòricament!

Us passem les reflexions i les notícies que ens va transmetre. No és l’acta –ni molt menys– sinó un resum del que vam entendre, amb la intenció d’ ajudar a tranquil·litzar els ànims i a posar les notícies en el seu context.

La gerent comença dient que li preocupa la dificultat amb que la informació circula (de dalt a baix). Després passa a donar detalls del Consorci (CSUC). La seva impressió és que va néixer “malament” perquè es va rebre com una imposició de la Generalitat. Ara les gerències ja l’han assumit com una eina pròpia, de totesles universitats [1]. Serveix per estalviar (via economies d’escala) i per incrementar la qualitat dels serveis. Però el CSUC no intenta consorciar persones. Ho va dir a l’assemblea –davant del PAS– i ho repeteix. Això per a la UPC és impensable.

El CSUC té a veure amb els TIC però també afecta la neteja, la seguretat, etc. La idea és treure concursos de grans temes per a totes les universitats i aconseguir millors preus. És conscient que això pot afavorir més les multinacionals que el teixit industrial català. Així ho ha plantejat davant la Generalitat.

Actualment els CSUC estudia la necessitat de la UB d’adquirir hardware. És previsible que a la UPC s’acabi el “Pla TIC” i sigui substituït per un pla conjunt de les tres universitats grans, com a mínim. Però encara és un projecte.

 

CSUC i finançament

La Generalitat fa polítiques de finançament “condicionat a …”  Al 2012 del pressupost de la Generalitat van caure 30 M€ [2] destinat a les Universitats. Al 2013 es van recuperar, però ja van ser “condicionats a …” Al 2014 els 30 M€ no son al pressupost però la Generalitat s’ha compromès a “buscar-los”. A la UPC li corresponen 6 M€ que estan condicionats a …  participar en projectes que millorin ingressos i/o disminueixin despesa. En concret:

  •     3 M€ estan condicionats a  participar en projectes CSUC, sense especificar en quins.
  •     Els a altres 3 M€ estan condicionats a  projectes específics UPC.

 

Projectes del CSUC en marxa.

Al 2013 es va posar en comú la gestió de l’energia amb bons resultats. Al 2014 n’hi ha 4 en marxa. Com que la UPC participem en alguns ja tenim les condicions que reclama la Generalitat.

  1. Impressió i reprografia.
  2. Telecomunicacions.                    Ja és a punt. La UPC hi participa.
  3. Equipament PAS.                            La UPC NO hi participa perquè no tenim ni un €.
  4. Aplicatiu comú de Recerca.    La UPC hi participa.

 

Més detalls.

  •     La UPC participa –amb ganes– en posar en comú els serveis de telecomunicació. Però té clar que no participarem en el projecte d’un CPD comú [3].
  •     Qui governa tria prioritats. El govern de CiU no té les universitats com a tema prioritari. Amb tot la Generalitat ens tracta molt bé (a la UPC): no ens dóna diners però ens ajuda força.
  •     El CSUC no ens costa un ni un €. Té pressupost de la Generalitat i personal dels ex-consorcis BIB i CESCA.

 

Notes al peu

[1] “Totes” inclou les universitats PRIVADES.

[2] M€ = milions d’€

[3] CPD = Centre de Processament de Dades (super acumulació de servidors en un únic lloc)

Share