Preacord de Calendari 2014 i de mesures compensatòries

El dijous 20 de febrer vam arribar a un Preacord de Calendari 2014 i, un altre, de mesures compensatòries per facilitar l’estalvi energètic, la conciliació de la vida familiar i laboral, i la salut de les persones.

El sistema emprat és similar al que està funcionant en altres universitats. D’una banda el calendari –en sentit estricte– que només recull els dies d’assumptes propis, els festius, les vacances i la jornada reduïda i continuada d’estiu. Això dóna un còmput anual que supera les 1.462 hores, però permet que la gerència pugui avalar-ne la legalitat.

D’altra banda les mesures compensatòries: tancaments per estalvi energètic, reducció de jornada i conciliació familiar, promoció de la salut, etc. ens permeten gaudir d’una jornada laboral efectiva equivalent a les 1.462 hores.

A més, combinat amb l’Acord de Jornada i Horaris signat el 2013, ens dóna una flexibilitat horària per a la conciliació personal i familiar que abans no teníem -tot i la rigidesa del programa Tempus-.

A CCOO no ens ha agradat haver de signar un preacord amb un calendari “formal” de més hores, en còmput anual, que les contemplades a l’article 42 del Conveni del PAS laboral afectat per les “lleis retalladores”.  No obstant això, a l’hora de prendre la decisió de signar vam valorar els següents punts:

  • L’article de la jornada anual del conveni resta preservat, ja que la seva afectació decaurà en el moment que es deroguin les lleis retalladores.
  • La incertesa sobre el resultat de les impugnacions judicials que CCOO vam presentar -de fet, l’única sentència que tenim relativa a aquesta afectació és contrària a la part social-.
  • Aquesta solució és similar a la contemplada en altres universitats (UAB i UB) i administracions públiques. En totes elles, les gerències manifesten la impossibilitat de signar calendaris amb la jornada anual anterior pel perill que siguin impugnat des de la Generalitat o l’Estat.
  • Per últim, també vam valorar que sota l’argument dels “principis”, del “no signarem res que avali les retallades”, etc. no podíem perdre l’ocasió de, justament, sortejar les retallades i, el que és més important, millorar substancialment les condicions laborals del PAS de la UPC respecte al calendari laboral del 2013.

CCOO considerem que –en conjunt– és un bon preacord que ens apropa a la situació anterior a les “lleis retalladores” que començaren el 2012.

Del preacord val la pena clarificar alguns punts:

  • La borsa de reducció de jornada permet, si així ho vol el treballador/a, continuar fent la reducció d’estiu tal com es va fer l’any passat, i millorar-la. Però també permet el seu gaudiment en altres moments de l’any. Ens hauria agradat una flexibilitat major en l’ús del temps d’aquesta borsa per part del treballador/a. No ha estat possible.
  • La borsa de promoció de la salut. És una bona iniciativa que es concretarà en els pròxims dies, ja que la gerència encara està treballant la seva gestió.
  • Hem aconseguit reduir el nombre de dies de vacances obligatoris a l’agost per poder tenir més flexibilitat a l’hora de triar les vacances i facilitar la conciliació familiar.
  • Els festius locals en períodes de tancament no es perdran. Situació que suposava un greuge comparatiu pel personal dels campus afectats..
  • Dies 2 i 3 de gener: no cal recuperar els permisos a compte del calendari 2014 demanats per gaudir d’aquests dies.

En tot cas, la decisió última de ratificar –o no– aquests preacords resta en mans de tots nosaltres en el referèndum que organitzaran la Junta del PASF i el Comitè del PASL. Si tens dubtes fes-nos-els arribar. Participa en l’assemblea. Vota en el referèndum.  T’animem a donar suport a aquests preacords i a votar “ .

Secció Sindical de CCOO UPC

 “Si lluites pots perdre. Si no lluites estàs perdut”

Share