Claustre del 24 de febrer

Us fem un resum dels aspectes rellevants pel PAS del CLAUSTRE UPC del 24 de febrer de 2014.

Des de CCOO valorem molt positivament el coratge del rector i de l’equip de passar comptes quan encara no porten ni 100 dies des de la presa de possessió. L’exposició dels projectes i de les línies de treball és força encoratjadora. Ho rebem amb el mateix moderat optimisme i amb la mateixa cautela amb els que el rector i la gerent ens ho presenten. Ni ells amaguen ni nosaltres podem obviar la feinada i les dificultats per conjuntar els legítims interessos amb la necessitat de canvis profunds per redreçar la greu situació de la UPC.

INFORME del RECTOR.

De l’informe del rector destaquem dues línies mestres i algunes coses que afecten més directament al PAS.

Compromís de transparència i participació. Imprescindible per encarar col·lectivament el canvi de model i de dimensió de la UPC.

Bona sintonia amb la Generalitat. Permet assegurar el funcionament normal –factures i nòmina– i encarar el deute acumulat amb un pla a llarg termini (entre 10 i 15 anys).

 • Necessitat de reestructurar aspectes de la docència (màsters), de la recerca (millora en la gestió interna) i de les relacions amb els centres de recerca vinculats a la UPC.
 • Personal. Compromís de gestionar amb equitat, negociació, transparència, exigència, coherència i planificació. Amb intenció de minimitzar la pèrdua de drets, en consonància amb les altres universitats.
 • PAS. Les restriccions legals i econòmiques limiten les polítiques de personal i obliguen a disminuir la plantilla ja que no es poden reposar les jubilacions. Basaran la seva política en projectes de comunicació, motivació, salut, teletreball i avaluació dels riscos psicosocials dels llocs de treball.
 • Organització:
  • Simplificació i reducció de la gerència (que ja ha començat)
   UTGs. De l’anàlisi que han fet conclouen que són útils, sobretot per la manca de recursos actual [1].
  • Racionalització dels Serveis Generals.
  • Reducció de càrrecs i estructura académica.
  • Millorar l’organització de les TIC i establir un model clar de relacions amb UPCNet SL.

INFORMACIÓ ECONÒMICA

A la tarda la gerent va presentar els temes claus de la situació econòmica. No va explicar el detall del números sinó l’estat dels temes més vius i rellevants.

Tancament 2013

 • Tancarem amb un dèficit de 2,7 milions d’euros. Bàsicament perquè es va fer una previsió d’ingressos excessivament optimista que no s’ha materialitzat.
 • Per llei s’ha d’incorporar al pressupost de l’any següent com a despesa (impensable) o bé presentar un pla de viabilitat. Han acordat amb la Generalitat que el pla de viabilitat és el mateix pressupost de 2014.
 • Això si, l’objectiu IRRENUNCIABLE és l’EQUILIBRI pressupostari. El pressupost es presentarà al març.

Previsió de Tresoreria 2014

 • Al juny i desembre preveu problemes de tresoreria (paga extra) que ja està encarrilant.
 • Els 26 M€ de les 2 pòlisses de crèdit actuals són insuficients. Cal ampliar-les o buscar-ne una altra. Els contactes amb els bancs i el suport de la Generalitat fan preveure que no hi haurà problemes

Hisenda: IRPF pendent.

La nova normativa declara inajornable l’IRPF. S’ha de pagar sí o sí, tant l’actual com el deute. Ja ha acordat amb Hisenda que ho liquidarà mes a mes. Compta amb la transferència mensual (finalista) que rebrem de la Generalitat a compte del deute “històric”.

Pressupost 2014. L’objectiu IRRENUNCIABLE és l’EQUILIBRI pressupostari.

El presentarà al Consell de Govern de març.

Ingressos. Previsió inicial moderada. Treballar per incrementar-los al llarg de l’any. Com?

 • Política d’espais i patrimonial. Llogar i si cal vendre (espais no decents).
 • Corresponsabilitat en la despesa de serveis i subministraments, incloent-hi les empreses del grup UPC.
 • Anàlisi i revisió de tarifes.
 • Reclamar un nou model de finançament. UPC té trets diferencials: territorialitat i pràctiques.

Despeses. Hem de ser rigorosos. Contenció i reducció.

 • Anàlisi exhaustiu de totes i cadascuna de les partides, com si fos el primer cop.
 • Capítol 1. No hi ha reducció. Manteniment de la plantilla (llevat de les jubilacions, que s’han d’amortitzar per llei). Accions puntuals sobre la RLT i revisió de possibles irregularitats.
 • Capítol 2 i 4. Si que hi haurà reducció. De les partides generals. En principi no del que es distribueix a centres i departaments.
 • Revisió dels compromisos adquirits amb ens externs i amb les empreses del grup UPC.
 • Reorganitzar la gestió. Compres centralitzades, agrupament de contractes de serveis …
 • Rigorositat en el compliment de la normativa. No podem admetre despesa no pressupostada.
 • Romanents. Només si el pressupost ho permet.
 • Tancament en períodes no lectius. Suposen estalvi de 20.000 €/dia. Donar alternatives als compromisos amb l’estudiantat.

Altres temes

 • Auditoria financera. Fet el concurs. Els plecs inclouen ampliació de temes rellevants a demanda.
 • Auditoria d’espais. Anàlisi dels 400.000 m2. Racionalitzar l’ús dels espais.
 • Mapa patrimonial. Per saber què és nostre i que no. Taxació externa per saber el seu valor actual (de cara a lloguer o venda, per exemple).
 • Grup UPC i empreses vinculades. Anàlisi de les aportacions i del retorn.
 • Comptabilitat analítica. El Servei d’Economia ho treballa des de fa temps. El problema és com s’imputen els costos.
 • Consorci de serveis universitaris. Amb les altres universitats públiques. Compartir per estalviar (fins i tot els aplicatius; és difícil). Emprendre accions que siguin bones per a la UPC sense afectar les persones.

MOCIONS APROVADES

Es van presentar i aprovar cinc mocions sobre Transparència, PDI, PAS, Finançament i Governança. El compromís del rector és que aviat es penjaran, junt amb l’informe del Síndic i dels ponents. Us en recomanem la lectura.

LA NOSTRA VALORACIÓ

Des de CCOO constatem que amb el nou equip rectoral les relacions han canviat a bé. Negociacions reals que es materialitzen en acords, com el de tancament al Nadal o el recent preacord de Calendari Laboral. També hi ha més transparència i millor comunicació.

El rector i la gerent han manifestat les seves intencions en aquest primer claustre. Ens agraden. Però no podem obviar que la situació és greu, ni que el ministre Wert ha declarat el 2014 com “l’any de les Universitats (públiques)”. Aquí cal remarcar la moció que va aprovar el Claustre per consens –i que el rector va fer seva–, manifestant el rebuig més contundent a la “modificació dràstica del sistema de govern de les universitats públiques” i a la creació d’ “un òrgan únic de govern i un sistema jerarquitzat”. Defensar la Universitat Pública serà dur i difícil.

CCOO continuarem amb la nostra tasca, vetllant perquè les intencions es tradueixin en fets. Col·laborant des de l’esperit crític. Hi ha molta feina per fer i n’hi a per a tothom. Us encoratgem a participar-hi. Som nosaltres els que, dia a dia, hem de canviar les inèrcies de la rància cultura laboral que patim.

“Si lluites pots perdre. Si no lluites estàs perdut”


[1] No han lliurat aquestes anàlisis, que al mateix Claustre es van reclamar. Haurem de comprovar si s’han fet amb criteris objectius que permetin comparar i avaluar-ne els resultats. És important.

Share