Al voltant del Fons de Formació Continuada

Companyes, Companys,

En primer lloc us volem agrair la vostra participació i les propostes que ens heu fet arribar.

Com cada any, d’acord amb el que estableix la normativa del Fons de Formació Continuada (FFC), el dia 14 de novembre el Servei de Desenvolupament Professional (SDP) ens va presentar la seva proposta d’activitats formatives pel 2014 a finançar amb els recursos del FFC.

La proposta de l’SDP tenia dues mancances importants:

  • La proporcionalitat, ja que moltes hores de formació es destinaven, exclusivament, a dos col·lectius: els comandaments i els TIC.
  • L’enfoc, ja que anava dirigida bàsicament a satisfer les necessitats organitzatives i no donava resposta a les necessitats de carrera professional o promoció. Us recordem que des de fa dos anys la UPC aporta zero euros (0,00 €) per a la formació del seu personal.  Tot el que s’inverteix prové dels FCC que són part del nostre sou.

Per això, els representants de CCOO vam demanar una 2ª reunió. Va tenir lloc el dia 19 de novembre. Hi vam anar amb dos objectius:

  • Que l’accés a les accions formatives fos el més ample possible.
  • Que s’hi recollissin les propostes formatives que ens vau fer arribar per correu-e.

Resultats: Es va aconseguir que la major part dels cursos estiguin oberts a tot el PAS en lloc de tancats a perfils concrets.  Es van incorporar la gran majoria de les propostes d’accions formatives que ens vau fer arribar.

I ARA QUÈ?

La proposta acordada s’enviarà a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC), que és l’encarregada d’adjudicar els fons. Segurament no es podran realitzar totes les accions previstes ja que el govern de la Generalitat també ha retallat els FFC en els últims anys.

Al voltant del febrer del 2014 sabrem l’assignació final dels FFC per a la UPC. Serà el moment de concretar aspectes molt importants: quines accions formatives es faran realment, quina serà la priorització, el calendari d’execució i els criteris de selecció.

CCOO també vam reivindicar que cal negociar un nou Pla de Formació, amb la Junta i el Comitè del PAS, ja que l’actual fa dos anys que està caducat. El SDP s’hi va mostrar favorable.

Secció Sindical CCOO-PAS UPC

Share