Problemes amb la jornada continuada de tarda

Hi ha un problema que afecta les persones que fan jornada continuada de tarda perquè l’aplicatiu “TEMPUS”, a diferència de l’antic sistema de marcatges, no compta el temps treballat amb anterioritat a les 13:30 hores.

Segons això quan han de recuperar hores per raons excepcionals sembla que només poden fer-ho a partir de les 21:00 hores i mai abans de les 13:30 hores. Doncs bé, això no és així.

L’acord de Jornada i Horaris estableix que la jornada continuada de tarda s’inicia a partir de les 13:30 hores amb una flexibilitat d’entrada de 30 minuts. Però també diu que es pot ampliar la flexibilitat, d’acord amb el cap de la unitat, sempre que la prestació del servei ho permeti. La rigidesa tècnica de TEMPUS –que la té fins que retoquin l’aplicatiu per adequar-ho a la realitat– no pot menystenir l’esperit de l’acord,  que és facilitar la vida de les persones i conciliar família i treball.

Per tant, animem a tots els treballadors i treballadores que es trobin en aquesta situació a fer una incidència amb l’horari de recuperació que millor els hi vagi, sempre que sigui, és clar, anterior a les 13:30 hores. Aquesta és una opció que sí dóna TEMPUS. Els caps, en darrer terme, tenen la potestat de donar el vist i blau a la incidència. Si no ho fan poseu-vos en contacte amb nosaltres i ho portarem a la Comissió de Seguiment.

Share