El PASL de les Universitats perd el Conveni?

Aquests dies la TV es fa ressò d’un problema general que també ens afecta. El nostre és un dels molts convenis que caduquen el dia 8 de juliol. Anem a veure com està el tema.

El Conveni va concloure el 31 de desembre de 2009. Tot i així l’article 5 diu que el Conveni es prorroga automàticament any rere any si ningú no el “denuncia”[1] i que, un cop denunciat, “restarà vigent mentre no es formalitzi un nou Conveni col·lectiu”. D’això se’n diu ultraactivitat.

El 30 de setembre de 2009 el nostre conveni va ser denunciat per un dels sindicats que el van firmar i per les gerències. Aleshores era difícil preveure que el PP canviaria les regles de joc[2] amb la Reforma Laboral de 2012. Coses de la majoria absoluta. Una de les conseqüències és que a partir d’ara només hi ha un any[3] per tancar la negociació un cop denunciat el conveni. Això afecta directament l’article 5 i debilita (o directament invalida) la vigència del nostre Conveni. Hi ha un risc molt alt que el dia 8 de juliol el nostre conveni perdi vigència i ens quedem amb l’Estatut dels Treballadors pelat. Caurien fins i tot les taules salarials i la UPC es podria limitar a pagar-nos el salari mínim (sense triennis ni complements).

Des de CCOO volem arribar a un pacte que no ens deixi sense Conveni. La idea és constituir la Mesa de Negociació i signar el VI Conveni, calcat al V Conveni, però afegint una “Taula d’afectacions” recollint els articles que cauen o que estan afectats per les reformes laborals i les retallades pressupostàries –les del PP i les de CiU–. Amb aquesta solució queda clar que l’afectació del Conveni és sobrevinguda, que hi ha una intrusió de dubtosa legalitat en l’àmbit de negociació col·lectiva. També permet establir clàusules legals per tornar a l’articulat actual si hi ha sentències favorables a les nostres demandes o en cas de que les lleis del PP i CIU perdin vigència. Amb aquesta “Taula d’Afectacions” sembla que les gerències estarien disposades a signar.

De moment tot són contactes previs. Entremig s’hi barregen dos temes més: com apliquem la retallada d’una paga extra i què fem amb els triennis, que les gerències volen resoldre amb urgència. Està previst concloure la “ronda prèvia” el 30 de maig i constituir la Mesa al voltant del 10 de juny per tancar l’acord amb temps.


[1] La “denuncia” és el formalisme legal que obliga a les parts a negociar un nou Conveni.

[2] Al febrer amb el Real Decreto-ley 3/2012 i al juliol amb la Ley 3/2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral que encara ho endureix més.

[3] La transitòria quarta diu que la ultraactivitat dels convenis denunciats abans de la llei 3/2012 caduquen el dia 8 de juliol de 2013.


Pots consultar aquí les lleis i acords als que fem esment en aquest article.

Share