Mort del CONCILIA

El govern autonòmic de CIU, mitjançant la llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, i el govern de l’Estat del PP, mitjançant el Reial Decret llei 20/2012, del 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i el foment de la competitivitat, retallen brutalment la conciliació de la vida familiar i laboral.

Els rectors i les gerències de les 7 universitats públiques han modificat unilateralment l’acord CONCILIA i, per tant, són corresponsables i executors d’aquestes mesures.

Podeu trobar la nota informativa extensa fent click aquí.

Share