No Picture

Aplicació al Personal de les Universitats Públiques Catalanes de l’article 21 del Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat.

30 de novembre de 2012 ccooupc 0

El personal de les Universitats Publiques Catalanes pot optar per gaudir de forma compactada, d’acord amb les necessitats del servei, i a partir del finiment del permís de maternitat o de la setzena setmana posterior al part, l’adopció o l’acolliment del primer any de la reducció d’un terç o la meitat de la jornada amb el 80% o 60% de les retribucions respectivament per tenir cura d’un fill o filla menor de sis anys a [llegir més…]

Share
No Picture

Flaixos del claustre del passat 23 de Novembre de 2012

27 de novembre de 2012 ccooupc 0

Aquest divendres es va celebrar el claustre ordinari de la UPC. A part de la situació econòmica de la UPC –amb un dèficit acumulat de 98 milions d’euros al 2011, i greus problemes de tresoreria que provoquen que el cobrament de les nostres nòmines depengui de si la Generalitat de Catalunya realitza la transferència en temps i forma–, es va parlar d’aquests temes: ERO A LA UPC? El rector va explicar que el Govern estatal [llegir més…]

Share